Bočné svetlíky a nadsvetlíky (horné svetlíky)2018-02-06T11:28:36+00:00

Bočné svetlíky – širší a svetlejší vchod

Kto by odmietol príjem väčšieho množstva prirodzeného svetla do svojho domu, bytu? Podľa nás taká osoba neexistuje, preto sme sa rozhodli, že Vám poskytneme rady, príklady a riešenia na bočné svetlíky a nadsvetlíky.

Bočné svetlíky a nadsvetlíky vchodových dverí. Začnúc vchodom, už od dávnych čias máme k dispozícii pri vstupe nadsvetlíky a bočné svetlíky. Čo sú to za pojmy?

Variácie na systémy nadsvetlíkov a bočných svetlíkov.

Bočným svetlíkom nazývame doplnkový prvok drevených, či plastových systémov, ktorý je umiestnený na ľavej, alebo pravej strane otváraného dverného krídla po jeho celej výške. Z technického hľadiska môže byť pevný, alebo otváravý, otváravý slúži na prenášanie väčších predmetov. Niekoľko príkladov:

Dvere zo smrekového dreva s bočným svetlíkom

Plastové dvere s bočným svetlíkom

Spoločnou charakteristikou týchto systémov je, že nezávisle od materiálu sú krídla vložené do spoločnej zárubne, ich rozmery nevyžadujú použitie samostatných zárubní. (t.j. dodávajú sa ako celok)

Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené rôzne (už dlhšiu dobu používané) riešenia horných a bočných svetlíkov. Ich spoločnou charakteristikou je, že všeobecne používaná výška je 2400 mm, pri ktorej je nadsvetlík riešený ešte v spoločnej zárubni (produkty s týmto rozmerom sa dajú bez problémov prevážať). Pri výške nad 2400 mm sa používa riešenie z dvoch samostatných častí, ktoré sa spájajú pomocou spojovacích profilov (tie môžu byť skryté alebo viditelné).

Kedysi sa bežne používali do strany otváravé nadsvetlíky, ktoré zabezpečili aj prirodzené vetranie. V dnešnej dobe je pomocou moderných kovaní vyriešené otváravo-sklopné ovládanie, v prípade potreby aj na diaľku. Pri použití diaľkového ovládania je potrebné prihliadať na zvýšené priestorové nároky na umiestnenie techniky diaľkového ovládania – tiahiel, tyčí (t.j. aj tá sa musí zmestiť !)

V praxi sa stáva, že pri rozšírení vchodových dverí o ďalšie prvky ich radením sa zväčší plocha. Pri konštrukciách nad 10 m2 je potrebné bezpodmienečne použiť skryté alebo viditelné spojovacie prvky, hlavne v miestach kde je vyššie záťaženie v tlaku od vetra.

Tieto riešenia vždy slúžia na zabezpečenie lepšieho prirodzeného osvetlenia interiéru, vstupných priestorov.

Nasvetlíky a bočné svetlíky interiérových dverí Mierne odlišná je situácia v prípade interiérových dverí, lebo tu je cieľom, aby sa lepšie osvetlenie vnútorných priestorov dosiahlo cez susedné miesnosti. Na príklad osvetlenie predsiene v bežnom panelákovom byte môžeme zlepšiť nadsvetlíkom cez susednú miestnosť, alebo týmto spôsobom osvetlenia môžeme zvýšiť konfortný pocit v uzatvorenej kúpeľni.

V prípade interiérových dverí sú nadsvetlíky, alebo bočné svetlíky dodávané vždy ako samostatný prvok (t.j. nie sú spojené), lebo pomerne ľahký konštrukčný systém zárubne by neuniesol zvýšené zaťaženie. Pri preprave je nadsvetlík dodaný bez presklenia, lebo presné rozmery skla je účelné zamerať až po jeho inštalácii.

Bočný svetlík sa vyrába v rovnakom vyhotovení ako presklenie dverného krídla, však vždy tvorí samostatnú montážnu jednotku.

Pri týchto výrobkoch v prvom rade odporúčame laminované dvere, typy laminované (CPL) alebo farebné MDF. Možné rozmery nadsvetlíkov sú : výška 300-800 mm, šírka 300-1000 mm. Rozmery bočných svetlíkov sú: šírka 300-1000 mm, ich výška je vždy totožná s výškou vybraných dverí.

Pri bočných svetlíkoch je možnosť použiť aj plnú (nepriehladnú) vložku, v takomto prípade ide o svetlíky, ktoré spĺňajú aj funkciu priečky. Je veľmi dôležité pripomenúť, že tematický okruh nadsvetlíkov a bočných svetlíkov je v prvom rade technická otázka (až v druhom rade estetická), preto je potrebné všetky Vaše návrhy, požiadavky konzultovať s našimi odborníkmi, alebo inštalatérmi

Štúrovo