Posuvné terasové dvere2018-02-06T09:45:29+00:00

Posuvné terasové dvere – prevedenie s posuvnou konštrukciou

Keď sa presťahujeme do domu so záhradou, nech je to už nami postavený alebo kúpený dom, jedným z najdôležitejších hľadísk pre každého je, aby prepúšťal čo najviac svetla. Ďalˇším dôležitým faktorom je, aby bol čo najbližšie k prírode (v tomto prípade k záhrade). Práve preto potrebujeme vytvoritˇ čo najväčšiu presklenú plochu a to nám najlepšie umožnia posuvné terasové dvere.

Posuvné terasové dvere si môžete vybrať spomedzi viacerých prevedení. Pri výbere by sme mali brať v prvom rade ohľad na potreby rodiny. Čo je pre nás dôležité? Veľké presklené plochy alebo v prípade dobrého počasia čo najväčšia otvorenosť steny cez posuvné terasové dvere? Elegantné prevedenia alebo úspornosť? Vyberte si hociktorú možnosť, každá má svoje výhody i nevýhody. Náš odborník vám však poradí s výberom toho najlepšieho riešenia pre vás.

Posuvné terasové dvere

Posuvné-vyklápacie balkónové dvere

Tento typ dverí je jeden z tých populárnejších a je aj pomerne rozšírený, je možné ich osadiť aj na menšej ploche. Pozostávajú z okien a širokých dverových krídel. Konštrukciu je možné posunúť maximálne o 50%, takže 50% ostáva pevne zafixovaných.

Sú dostupné v jedno a dvojkrídlovom prevedení. Môžeme vám však ponúknuť aj komplexnejšiu konštrukciu podľa vašich predstáv, s rôznymi pomermi voľných a pevných častí. Okrem vnútorného uzamykania sú dostupné aj s vonkajšou kľučkou, dokonca aj s vonkajším zámkom.

Charakteristikou vyklápacích-posuvných balkónových dverí je puzdrový prah. Ide o puzdrový profil vysoký cca 8-10 cm, ktorý je zvislý pozdĺž celých dverí a disponuje rovnakými vlastnosťami, čo sa týka izolácie. Jeho ďalšou funkciou je aj to, že na prahu sú umiestnené koľajničky potrebné pre pohyb dvier. Jeho jedinou nevýhodou je, že keď chcete prejsť cez balkónové dvere. musíte prah „prekročiť“.

Čo sa týka ich fungovania, balkónové dvere môžeme vyklopiť otočením kľučky o 90 stupňov. Otočením kľučky o ďalších 90 stupňov vieme vytiahnuť aj spodnú časť dverí, ktoré sa tak znovu dostanú do vodorovnej polohy s ostatnými pevnými časťami. Vtedy ich môžeme posunúť nabok. Musíme však dávať pozor, aby sme pri zatváraní dvere nenechali vyklopené. Pohyblivé krídlo musíme opäť dostať do fixnej polohy a až potom môžeme otočiť kľučku.

Tento typ balkónových dverí sa ovláda ručne. V prípade väčších rozmerov ich vieme dodať aj v motorizovanom prevedení, ktoré uľahčí pohyb veľkých povrchov.

Posuvné-vyklápacie balkónové dvere sú zvyčajne široké 70-88 mm, čo sa týka ich hĺbky osadenia. Vyrábané sú s dvoma alebo troma presklenými vrstvami, no vzhľadom na ich rozmery sa odporúča prevedenie s troma vrstvami.

Pokiaľ chceme kvalitnú konštrukciu, musíme brať do úvahy nasledovné kritériá železnej konštrukcie posuvných-vyklápacích balkónových dverí:

  • inovatívne riešenie posuvných koľajničiek, ktoré garantuje dlhodobé fungovanie prenosu veľkej hmotnosti
  • ochrana pred búrkou / počas vetrania sú dvere pevne zafixované
  • motorizácia (voliteľné) / v prípade veľkých a ťažkých častí sú dverové krídla automaticky zatiahnuté a posunuté

Zdvíhacie-posúvacie balkónové dvere

Spomedzi balkónových dverí môžeme dosiahnuť najviac svetla práve pomocou tohto typu. Majú najväčšiu presklenú plochu, ktorá je daná tým, že koľajničky, po ktorých sa dvere pohybujú, sú ukryté v konštrukcii. Z pevných a posuvných častí je možné zostaviť obrovské konštrukcie, ktoré môžu pokryť plochu až 6 metrov.

Čo sa týka ich prevedenia, môžu pozostávať z jedného alebo viacerých krídel. Keďže to ich konštrukcia dovoľuje, môžeme počítať s využitím dverových krídel na veľkých plochách. Samozrejme, musíme dávať pozor aj na to, aby sme mali k dispozícii dostatočnú plochu, na ktorú môžeme umiestniť pohyblivé krídlo dverí. Aj pri tomto type balkónových dverí si môžete vypýtať prevedenie s kľučkou aj na vonkajšej strane.

Ich prevádzkovanie je mimoriadne jednoduché: pohyblivé krídlo balkónových dverí ovládame predĺženou kľučkou. Ak kľučku otočíme o 180 stupňov, dvere sa automaticky nadvihnú a uložia na viaceré kolieska, vďaka ktorým ich môžeme ľahko posúvať tak, že krídlo potlačíme pred fixnú časť dverí. Vďaka ich jednoduchosti a ľahkosti ich môže ľahko ovládať aj malé dieťa.

Zdvíhacie-posuvné balkónové dvere sa zhotovujú v šírke 168-207 mm, čo sa týka hĺbky ich osadenia. Vyrábajú sa v 2 alebo 3-vrstvovom presklenom prevedení, no pri väčších plochách odporúčame trojitú vrstvu. Železná konštrukcia pohyblivých častí môže byť zhotovená aj v prevedení, aby sme mohli vetrať s vyklopenými dverami.

V prípade zdvíhacích-posuvných balkónových dverí musíme brať do úvahy aj fakt, že o konštrukciu sa musíme starať. Keďže ide o monumentálne rozdiely, v prípade problémov si ťažké krídla dvier alebo skryté konštrukcie vyžadujú znalosti skúseného odborníka.

Očakávame váš hovor

Ponuka