Omietkové puzdrové žalúzie2020-05-19T11:14:45+00:00

Omietkové puzdrové žalúzie – prirodzené a estetické

Prednosti týchto žalúzií spočívajú hlavne v estetickom hľadisku. Ak sa rozhodneme pre omietkové puzdrové žalúzie, tak puzdro je ,,ukryté“, čiže po omietnutí vieme farbu zosúladiť s omietkou.

Samozrejme, omietnutie je posledná fáza, čo umožňuje polystyrén na vonkajšej časti. Toto žalúzie je možné namontovať aj na také miesto, kde  je vopred vytvorené miesto pre puzdro.

Omietkové puzdrové žalúzie

Montáž, údržba:

Puzdro je vytvorené tak, aby bol prístup k montážnemu otvoru zo spodnej strany. Koľajničky sú buď plastové, alebo hliníkové. V koľajničkách sú kvôli izolácii hluku textilné alebo gumové kefové vložky. Lišta žalúzií je plastová, alebo hliníková

DÔLEŽITÉ!

Montáž puzdra rolety je možná po montáži okna, ale musí byť urobená pred nanesením vonkajšej omietky.

VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU ZDARMA!

Online ponuky do 24 hodín

Kvalita a dobrá cena chodia U nás ruka v ruke.
VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU ZDARMA!
Vonkajšie puzdrové rolety

(Sú najrozšírenejším typom roliet, ktoré sa montujú na vonkajšiu stranu. Dajú sa namontovať aj časom, nakoľko je ich možné nainštalovať na každý typ otvoru)

Omietkové puzdrové Žaluzie

(Dajú sa prispôsobiť k vonkajšej omietke, je to zároveň veľmi estetické riešenie).

Vnútorné (hroné) puzdrové rolety

(Mechanizmus je ,,ukrytý“ v stene a montáž je možná len spolu s oknom.)

Rolety v kombinácii so sieťkou proti hmyzu

(Dnes sú už samozrejmosťou a praktickým riešením).