FAQ2020-05-06T10:17:59+00:00

Otázky na dvere, okná a rolety

Spokojný zákazník je najlepšia reklama! Medzi najčastejšími otázkami na dvere, okná a rolety nájdete odpovede.

Okná

Vo veľkých mestách je obyvateľstvo vystavené čoraz väčšiemu hluku. Dlhodobý hluk spôsobuje nedostatok spánku, môže byť základom trvalého poškodenia sluchu. Preto je ochrana pred hlukom čoraz dôležitejšia, hlavne vo veľkomestách. Počas uplynulých rokov sa úroveň hluku v našom okolí zvýšila 6-násobne.

Sklenené konštrukcie musia v súčasnosti disponovať okrem klasických vlastností ako ochrana pred teplom, slnkom či estetikou aj odolnosťou voči hluku.

Dôležité!

Ak je cieľom výmeny lepšia zvuková izolácia, malo by sa jednať o zlepšenie aspoň 5 dB.

V prípade nášho okna Kömmerling Futur 70 používame bežne 2-vrstvové sklo.

Konštrukcia normálneho 2-vrstvového skla je 4-16-4, odolnosť voči hluku je 32dB.

Lepšiu odolnosť voči hluku môžeme dosiahnuť aj zväčšením medzery medzi oknami či hrúbkou skla. Toto je jediný spôsob zvýšenia izolácie.

Ak zmeníme vrstvy skla na hrúbku 6-14-4 mm, odolnosť skla voči hluku sa zvýši o ďalších 3-4 dB.

V špeciálnych prípadoch (letisko, diaľnica, priemyselný park) je vhodné použiť sklo izolujúce hluk vytvorené práve na tento cieľ. V tomto prípade sa zmenia vrstvy skla, napr. 3,3-12-4.

Medzi 2-3mm-ové sklo sa umiestní fólia Sound Control (SC) znižujúca vibrácia a tlmiaca hluku.

Sklá odolné voči hluku sú zároveň bezpečnostnými sklami.

Pri oceľových dverách rozlišujeme dve základné skupiny.

Prvá skupina sú bezpečnostné oceľové dvere vhodné do interiéru na schodištia, ako napr. Hi-sec, Jola-sec, Max-sec. Dvere tohto typu sa vďaka svojej konštrukcii môžu používať aj v schodištiach. Pri ich vonkajšom používaní sa častokrát stretávame s tou chybou, že farba dverí časom vybledne, začne hrdzavieť a ich tepelná izolácia už nie je dostatočná.

Druhou skupinou sú bezpečnostné oceľové dvere vhodné na vonkajšie použitie.

Vďaka svojej konštrukcii sú bezpečnostné oceľové dvere odolné mrazu a dobre znášajú aj bezprostredné slnečné lúče.

Doska dvier je vďaka špeciálnej vrstve pvc odolná aj voči škodlivým účinkom slnečného žiarenia. Vďaka zvýšenej tepelnej izolácii sú schopné odolať aj vysokým teplotným rozdielom.

Na otázku je veľmi ťažké odpovedať. V oboch prípadoch, v profilových oknách typu Kömmerling a Gealan ide o značku s dlhoročnou tradíciou. Výroba profilu prebieha v oboch prípadoch v Nemecku pod dohľadom dôslednej kontroly nemeckých inžinierov. Preto nie je rozdiel v kvalite profilov.

Nie je však jedno, aké kvalitné okno sa vyrobí z plastového profilu.

Okná, ktoré prevádzkujeme, sa vyrábajú v maďarskej továrni podľa prísnych nemeckých predpisov. Preto sú okná Kömmerling a Gealan, ktoré prevádzkujeme, rovnako kvalitné.

Pri schopnosti tepelnej izolácie okenných rámov musíme vziať do úvahy viacero hodnôt.

Hodnota Uf určuje, nakoľko prepúšťajú teplo okenné puzdrá a konštrukcia okeníc. Čím nižšia je hodnota, tým lepšie pre nás, pretože tým menej energie musíme spotrebovať na kúrenie alebo ochladzovanie.

V prípade nákupu okenných rámov je teda dôležité vziať do úvahy okrem počtu komôr aj hodnotu Uf.

Faktory ovplyvňujúce hodnotu Uf:

  • Výstuž profilu
  • Hrúbka profilu
  • Geometria profilu
  • Kvalita obvodovej gumovej výplne
  • Počet vzdušných komôr

Hodnota Ug predstavuje faktor prepúšťania tepla sklom.

Hodnota Ug závisí od druhu plynu, ktorý vypĺňa priestor medzi sklenými tabuľami, od vzdialenosti medzi sklenými tabuľami a od počtu sklených tabúľ.

Väčšiu plochu okenných rámov predstavujú sklá. Práve preto ovplyvňuje najviac faktor prepúšťania tepla hrúbka skla.

Faktory prepúšťania tepla najčastejšie používaných typov skiel

Hladké 4 mm sklo: 5,8 W/m2K

2-vrstvové Lowe 24 mm sklo: 4-16-4 1,0W/2k

3-vrstvové Lowe 36 mm sklo: 4-12-4-12-4 0,7w/m2k

3-vrstvové Lowe 44 mm sklo: 4-16-4-16-4 0,5w/m2k

(udržiavanie vzdialenosti na okrajoch)

Napr. Kömmerling MD 88 ho má už v základnej výbave.

Pri výpočte prepúšťania tepla Uw okna alebo presklených dvier počítame so zvyčajnými rozmermi okna 1,23 m x 1,48 m.

 Upozornenie: v prípade menších rozmerov sa hodnota U zhoršuje, kým pri väčších oknách je hodnota lepšia.

Príčinou je, že presklenie môže vzhľadom k materiálu rámu dosiahnuť lepšiu hodnotu U a v prípade väčšej sklenej plochy sú aj lepšie hodnoty tepelnej izolácie.

Podľa predpisu EnEV 2009 hodnota U pri normálnom presklení nemôže prekročiť hodnotu Uw=1,3 W/m2K. Na použitie do pasívnych domov sú vhodné okná s hodnotou Uw=0,8 W/m2K alebo lepšou.

Výpočet hodnoty Uw

Na určenie komplexného prepúšťania tepla je vhodný nasledovný výpočet:

Ug = komplexné prepúšťanie tepla cez presklenie

Uf = komplexné prepúšťanie tepla cez rám

Ψg = komplexné prepúšťanie tepla cez izolované okrajové spoje skiel

Ag = povrch skla

Af = povrch rámu

Aw = Ag + Af

Ig = rozmer vnútornej hrany rámového profilu

(príp. rozmer viditeľného presklenia)

Séria produktov je vhodná na zabezpečenie regulovaného prísunu vzduchu do rámov typu AREO PLUS. Otvory na prísun vzduchu pozitívne vplývajú na zdravie a obsahujú aj vonný vankúšik. Jednotlivé typy otvorov na prísun vzduchu, ktoré je možné použiť pri rámoch typu AERO PLUS odporúčame aj na reguláciu spaľovaného vzduchu pri plynových horákoch.

Výhody:

Automaticky a neustále regulujú výmenu vzduchu

Predchádzajú zrážaniu pary a tvoreniu plesní

Je možné ich kedykoľvek nainštalovať

Zabezpečujú požadovanú kvalitu vzduchu

Nepotrebujú dodatočnú energiu

Sú estetické

Ľahko sa udržiavajú

Argón je bezfarebný vzácny plyn bez vône, ťažší ako vzduch. Jeho číslo je 18, značka Ar. Tvorí 0,93% atmosféry Zeme, je to tretí najrozšírenejší plyn. Jeho najdôležitejšou chemickou vlastnosťou je slabá schopnosť reakcie. Táto vlastnosť robí z argónu ideálny ochranný plyn, napríklad v kovospracujúcom priemysle, či v prípade zvyčajných tepelných hodnôt počas zvárania. Jeho názov pochádza z gréckeho „argos”, čo znamená „nečinný”. Aj jeho meno poukazuje na jeho slabú schopnosť reakcie.

Slabú schopnosť argónu reagovať sa využíva aj pri vysokotepelnej výrobe skla.

Konštrukciou bezpečnostného skla je sendvičový panel. Požadovaná hrúbka skla sa dosahuje zlepením viacerých vrstiev skla. Medzi sklené tabule sa dáva lepidlo alebo bezpečnostná fólia. Poradie vrstiev je najčastejšie dané ich funkciou.

Najčastejšie obyvateľmi používané poradia vrstiev :

3.3.1 bezpečnostné sklo

4.4.1 bezpečnostné sklo

4.4.2 bezpečnostné sklo

Výhody

V prípade bezpečnostného skla nemusíme používať ochranné mreže alebo iné mechanizmy na ochranu nehnuteľnosti. Priaznivá je aj tepelná a zvuková izolácia.

Pri prípadnom poškodení sa sklo nerozbije, len popraská do tvaru pavučiny.

V prípade okien rozlišujeme tri typy hodnôt U.

  • Uw (w=window) komplexná hodnota odovzdávania tepla oknom
  • Ug (g=glazina) komplexná hodnota odovzdávania tepla presklením
  • Uf (f=frame) komplexná hodnota odovzdávania tepla rámom

Komplexná hodnota odovzdávania tepla Uw sa vzťahuje na celé okná. Túto hodnotu ovplyvňuje presklenie a rám. Hodnota Ug závisí od typu plynu, ktorý vypĺňa priestor medzi tabuľami, od hrúbky sklených tabúľ či od materiálu, ktorý udržuje vzdialenosť medzi vrstvami skla. Určenie hodnoty Uf kombinácie rám-okno sa buď meria, alebo počíta. Na výpočet hodnoty Uw slúži ako povrch vrchná šírka profilu.

Čím viac je komôr, tým lepšia je tepelná izolácia, samozrejme, patrí k tomu aj väčšia hĺbka pri vstavaní. Medzi 5- a 6-komorovými oknami nie je značný rozdiel, v lepšom prípade je profil širší o 3-5 mm.

Umiestňuje sa vodorovne na spodnej strane rámu, jeho úlohou je zafixovať parapetu, čo má už aj v názve. S jeho pomocou je možné vsunúť parapetu pod rám, čo slúži na odborné vstavanie parapety. Poskytuje veľkú pomoc aj pri preprave.

Inštaláciu digitálneho výhľadu je možné urobiť rýchlo a jednoducho, bez rozmontovania dverovej lišty, na miesto starého klasického priezoru na dverách, teda „kukátka”. Funguje na dve AAA batérie. Digitálny výhľad ponúka širší pohľad (160O) ako tradičný normálny priezor na dverách. Zvonku vidieť tradičnú optiku rybieho oka, v ktorom je zabudovaná videokamera. Na vnútornej strane dverovej lišty je umiestnená malá 3,2” LCD obrazovka, ktorá sa podobá na smartfón. Stlačením gombíka na zapnutie môžeme vidieť osoby stojace pred dverami. Po 10 sekundách sa automaticky vypne – v rámci šetrenia energie.

Z hľadiska rámov tesnia plastové okná najlepšie, miestnosť uzatvoria skoro až hermeticky, preto je veľmi dôležité, aby sa v miestnosti pravidelne vetralo.

Nie, plastové okná sú dostupné nielen v bielej farbe, vyrábajú sa aj okná s dreveným vzorom či s matnou fóliou Renolit, ktorá sa na plastový profil špeciálne nanáša počas továrenskej výroby. Samozrejme, aj tu je garancia, ako pri oknách bielej farby, 8-10 rokov, záleží to od výrobcu. Existuje ešte farebný profil „acrycolor”, ktorý je taktiež výsledkom špeciálnej továrenskej technológie. Profil acrycolor je však farebný len na jednej strane, povrch je v každom prípade matný a nevyrába ho každý.

Zvykli sme hovoriť, že plastové okná sú v porovnaní s drevenými oknami „nenáročné”, ale nie je to celkom tak. Samozrejme, aj tu je potrebná ich údržba, ale si vyžaduje oveľa menej energie a je oveľa efektívnejšia ako pri drevených oknách. Plastový profil čistíme vždy najmäkšou handrou a čistiacim prostriedkom bez hrudiek, ktorý nemá žieravý účinok, ako je napr. Cosmofen, ten je zvyčajne dostupný v špecializovaných predajniach. Gumu vo výplni je potrebné minimálne raz za pol roka pretrieť glycerínovou handrou, aby sme predišli vyschnutiu či napnutiu gumy. Tak sa zachová jej schopnosť tesnenia. Pri čistení okien používajte čistiaci prostriedok založený na alkoholovej báze. Druhá najdôležitejšia zložka, ktorá si vyžaduje čistenie, je železný základ, ktorý si vyžaduje aspoň raz do roka naolejovať. Na prašnejších miestach by to malo byť aspoň raz za pol roka. Na toto môžeme použiť technický olej alebo sprej WD-40.

Dôležité! Naolejovanie železných častí si vyžaduje, aby sme následne všetky kľučky otočili o 180 stupňov, aby sa olej dostal do všetkých záhybov železnej konštrukcie. Ak sa objavia vážnejšie problémy, napr. železná konštrukcia sa zasekne počas používania, začne praskať, nesnažte sa ju opraviť doma, radšej chybu nahláste u svojho predajcu.

Samozrejme, plastové okná vyrábame v ľubovoľných rozmeroch. Momentálne trvá výroba bielych okien 2-4 týždne.

Samozrejme, dostanete u nás rôzne typy, od mechanických po automatické. Medzi najpredávanejšie patria automatické typu higro. Otvory na prísun vzduchu hrajú dôležitú úlohu aj pri plynových spotrebičoch, ktoré majú otvorený oheň, tam zabraňujú otrave oxidom uhoľnatým. Toto vybavenie slúži aj nášmu zdraviu, okrem toho je ich používanie pri prevzatí štátom povinné. Taktiež zabraňujú vysokej koncentrácii pary.

 Činidlo a prevádzka otvorov na prísun vzduchu typu higro využívajú fyzikálne javy, napr. že niektoré látky sa pod vplyvom pary predĺžia, iné stiahnu, ak je vzduch suchší. Na tomto princípe funguje aj citlivosť V8 8-vrstvového pántu z polyamidu, ktorý v otvore na prísun vzduchu hýbe rámom. Tak ovplyvňuje množstvo vzduchu, ktorý je v pohybe v závislosti od vnútorného relatívneho obsahu pary. Tak otvory na prísun vzduchu regulujú množstvo vetraného vzduchu v miestnosti automaticky. Prispôsobujú sa aj jeho potrebám a tak nedochádza k zbytočným stratám energie.

Rolety

Roletové puzdro (alebo „krabica“) je umiestnená na vonkajšej strane budovy. Je to najrozšírenejší typ, ktorý je ľahko montovateľný.

Roletové puzdro („krabica“) je umiestnená vo vnútri budovy, nad oknom. Tento typ bol populárny hlavne v minulých desaťročiach pri drevených žalúziách. Aj v súčasnosti sa teší veľkej priazni, keďže sa ľahko udržiava a zvonku ho nevidno. Tesneniu venujeme zvýšenú pozornosť.

Ide o vonkajšie rolety s puzdrom, ktoré sú zhotovené tak, aby na ich čelnú stranu mohla ísť omietka. Nemenia nič na zjave budovy. Inými slovami, urobili sme ju „neviditeľnou“.

Vodiace lišty sú najvýraznejšou časťou žalúzia, z nich je postavené samotné telo, plášť. Poznáme mnoho variantov na základe materiálu či farby.

Koncová lišta je najspodnejšia lišta žalúzie, ktorá sa dotýka parapety. Obsahuje hliník a má gumové tesnenie.

Navíjací automat sa nachádza vo vnútri okna, jeho úlohou je navíjať a fixovať gurtňu alebo lanko, ktoré umožňuje pohyb žalúzia.

Ako kedy. Nepoznáme žiadne „musíte“. Samozrejme, hliníkové žalúzie je kvalitnejšie a aj jeho zjav je elegantnejší, ale kvalitné je aj umelohmotné žalúzie. Motorizované žalúzie je však výlučne len hliníkové.

Z hľadiska komfortu určite. Technika je v súčasnosti na takej úrovni, že s rozvahou sa do jej užívania môžu pustiť všetci.

Kombinované rolety sú najčastejšie vonkajšie rolety s puzdrom, pri ktorých je pohyblivá hore-dole polohovateľná sieťka proti komárom vstavaná do puzdra, do „krabice“, a tak ušetrí velˇa miesta.

Pojazd na žalúzie  sa nachádza na boku okna, na okraji vodiacej lišty. Vnútro je z gumy alebo vyplnené kefovitým materiálom, vďaka ktorému je pohyb tichší a  životnosť dlhšia.

Bočné napojenie žalúzií je ich spojenie na bokoch, ktoré je typické pre hliníkové žalúzie. Cieľom je predĺžiť životnosť žalúzií. Pri motorizovaných žalúziách je to nevyhnutnosť.

Samozrejme. Neprevádzkujeme žalúzie, ktoré by neboli odolné voči UV.

V bežnom prostredí je to vylúčené, žalúzie ostanú počas celej doby pôvodnej bielej farby.

Odporúčame, aby ste žalúzie používali podľa potreby, upozornite deti na to, že žalúzie nie sú hračka. V miestnostiach, ktoré sa využívajú len zriedka a žalúzie sú spustené, je potrebné nimi sem-tam pohýbať. Nezaobchádzajme s nimi násilne,  starajme sa o ne. Upratujme s „rozumom“. V prípade, ak by žalúzie zamrzli, nesnažme sa ich uviesť do pohybu násilím.

Sčasti je to vec vkusu, no lanko odporúčame vyslovene na také miesta, kde zaváži každý centimeter ušetreného priestoru.

Častokrát sú vrchné časti žalúzii neperforované dosky, ktoré sú užitočné preto, lebo sa vedia prispôsobiť aj nie celkom vodorovným parapetám a správne doľahnú.

Toto je od základov ovplyvnené rozmerom a šírkou žalúzií. Pri menších žalúziách postačí aj umelá hmota, pri väčších je už os oceľová.  Keďže nie je značný rozdiel v ich cene, v každom prípade odporúčame práve oceľovú os. Samozrejme, nájdete ju aj v našej ponuke.

 

Otázka predprípravy žalúzií je súčasťou objednania okenných rámov. Naši kolegovia sa na ne pýtajú pri nákupe okien práve preto, lebo pri neskoršom montovaní žalúzií sú potrebné dodatočné miesta na bočnej a hornej časti.